JANA ŘEHÁKOVÁ
Průvodkyně
Líbí se mi, že v přírodě děti samy objevují mnoho principů a dostávají tak klíč k životu. Je mi ctí být jejich trpělivým průvodcem a snažím se být u toho co nejvíce pravdivá.

Dobře si pamatuji, jaké to je, být malým dítětem, které má svůj svět. Vždycky jsem milovala ty chápavé a otevřené lidi, kteří můj svět tolerovali. Chtěla bych být také takovým člověkem, naslouchat a učit se. Moje velká láska je tvořivost a příběhy, které ráda vymýšlím a v jakékoliv formě předávám dál.

Tak, jak jsem zpívala, vyprávěla, tančila a dělala rámus na hudební (i nehudební) nástroje se svými třemi dětmi, když byly malé, stejně tak bych chtěla pokračovat s dětmi, co jsou kolem mě teď.

Kromě spontánního tvoření mám velkou oporu v tradičních říkankách, písničkách a pohádkách, o kterých si myslím, že mají v prvních letech života zásadní úlohu.

Mým přáním je setkávání a vzájemná inspirace. Každodenní setkávání stáří a mládí, lidí a zvířat, rozumu a nonsensu, života a smrti.

SOUVISEJÍCÍ VZDĚLÁNÍ, KURZY, SEMINÁŘE

Sociální pedagogika – Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové - studium zaměřené na etopedii, volnočasové aktivity, vychovatelství, aktivizaci seniorů, integraci azylantů, nízkoprahová centra, dětské domovy, asistenci při výuce ve školách, animaci (práce s lidmi) v muzeích a kulturních zařízeních (2015 - doposud)

Respektovat a být respektován – certifikovaný kurz, výchovné a komunikační postupy v každodenních situacích (2016)

Kurz pro pracovníky v sociálních službách – rekvalifikační kurz (2012)

Semináře v Ateliéru herectví Václava Martince – široce zaměřená divadelní, pohybová a hlasová průprava podle metodiky Doc. Martince (2007–2012)

Intuitivní hry pro dospělé - workshop (2016)

SOUVISEJÍCÍ PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
Výtvarné řemeslo (od r. 2002) – batikování "poděděné" po dědečkovi a malba na textil

Přímá sociální péče u terénní pečovatelské služby při ÚSSZ Nová Paka (2012–2014) – široká škála každodenní práce se seniory, nemocnými a postiženými klienty – od hygieny po aktivizaci