PRŮVODCI
PEVNÝ STŘED VE ŠKOLKOVÉM SVĚTĚ DĚTÍ

Dobrý průvodce je v bdělé přítomnosti, věnuje přející pozornost, dává důvěru.

Práce průvodce je krásná, inspirující, obohacující a také velmi náročná. Průvodce by měl být člověk otevřený, jdoucí dál, stanovující vlastní hranice, vzdělávající se.

Průvodce dětí nebo rodič by měl neustále hledat odpověď na otázku, co dítě potřebuje a jak vidí svět kolem sebe. Měl by si umět k dětem kleknout i před nimi pevně stát. Být pevným bodem, ukazovat směr. K provázení dětí je třeba čistá mysl, uvolněnost, schopnost být tady a teď, umění dívat se na svět očima dětí.

Dospělí mohou inspirovat děti vlastním životem a dát svobodu jít vlastní cestou. Být jim oporou. Je třeba dosáhnout souladu cítění a myšlení, propojit profesionalitu a autenticitu. Práce průvodců vyžaduje osobnostní rozvoj. Práce průvodce je o tom, kým my jsme.

sariyerbelediyesisporkulubu.com bedava bahis 2022
MONIKA KAŠPAROVÁ
Zastupující
průvodkyně

Lesní klub Mraveneček vidím jako úžasný prostor, kde děti mohou poznávat přírodu a budovat si k ní pozitivní vztah. Mohou zkoumat a svobodně se rozvíjet. Mají prostor pro spontánní tvořivou činnost.

ŽIVEL OHNĚ
Průvodce

Doprovází všechny naše mravenečky spolu s ostatními živly v průběhu celého roku a pomáhá dětem objevovat.

ŽIVEL ZEMĚ
Průvodkyně

Doprovází všechny naše mravenečky spolu s ostatními živly v průběhu celého roku a pomáhá dětem objevovat.

LENKA LUKÁŠKOVÁ
Zakladatelka LMŠ
Zástupkyně ředitele

Cítím, že nejdůležitější je být tady a teď, naladit se na děti a být dobrým pozorovatelem. Ke svobodě může vychovávat jen ten, kdo v sobě dostatečně rozvine vnitřní svobodu.

LINDA ZELENKOVÁ
Koordinátorka
Zástupkyně ředitele

Komunikuji s rodiči všechny otázky spojené se školkou. Líbí se mi myšlenka, že dospělý člověk je ten, který je schopen růst a rozvíjet se. Ráda hledám a nacházím inspiraci.

MARKÉTA KLINGROVÁ
Průvodkyně

Moje dvě děti mě naučily dívat se na svět jinýma očima. Poznávat nové. Hledat cesty. Jedna z nich mě zavedla do Lesní školky Mraveneček.

JANA ŘEHÁKOVÁ
Průvodkyně

Líbí se mi, že v přírodě děti samy objevují mnoho principů a dostávají tak klíč k životu. Je mi ctí být jejich trpělivým průvodcem a snažím se být u toho co nejvíce pravdivá.

JAN MAŠEK
Průvodce

Mezi mé velké koníčky patří veškeré kolektivní sporty, umění a především hudba, konkrétně zpěv a hraní na kytaru. Zmínil bych také cestování a poznávání jiných kultur.

» ROZKLIKNĚTE SI PROFIL PRŮVODCE «


Úkolem průvodce je

Být sám sebou. Najít místo, ve kterém je autentický. Někdo si hraje více, někdo méně, někdo je jen pozorovatelem. Děti cítí, zda člověk věří tomu, co dělá a říká.

Být v bdělé přítomnosti, s otevřenou myslí, tady a teď.Odložit myšlenky, které běží hlavou a být s dětmi. Děti jsou TADY A TEĎ. Čas v jejich světě je neomezený. Dospělý tuto schopnost ztrácí. Přiblížit se dětskému vnímání, předpokládá znát hodnotu ČASU. K poznání této hodnoty je potřeba sám sobě si dopřávat PROSTOR A ČAS.

Věnovat přející pozornost. Naslouchat dětem, věnovat jim soustředěnou pozornost a být v danou chvíli pro ně. Přející pozornost je zásadní pro podporu dítěte a jeho samostatný vývoj. Jsem tu s tebou a věřím, že sám najdeš řešení. Dítě vždy ví, kde průvodce v případě potřeby najde a že je připraven mu plnou pozornost věnovat. Dětem věnujeme pozornost při společných aktivitách, ale i zpovzdálí při jejich volné hře. Pokud si děti hrají, průvodce se věnuje své práci - na zahradě, úklidu, přípravě aktivit, pletení, vyřezávání… Práce by měla být smysluplná a pro děti pochopitelná. Také děti se pak učí věnovat přející pozornost ostatním, respektovat hranice ostatních i své vlastní. Pokud se některých aktivit děti neúčastní, je to v pořádku, ale neměly by rušit činnost ostatních.

Být pevným středem. Rodiče nebo průvodce ve školce jsou jistotou ve světě dětí. Vztah vzájemné důvěry s blízkými osobami podporuje pocit jistoty.

Vytvářet emočně bezpečné prostředí. Je důležité, aby sám dospělý věřil, že jeho chování a jednání je správné. Potom o tom dokáže přesvědčit i ostatní. Dávat důvěru znamená ji nejdříve mít sám v sobě. Průvodce vyjadřuje dítěti emocionální podporu, přijetí a pochopení. Popisuje situaci, zrcadlí emoce dítěte a potvrzuje je. Pomáhá dítěti vyjádřit v pojmech to, co cítí. Při řešení různých situací a konfliktů jedinec roste. Nebereme dítěti tuto možnost. Důvěřujeme mu, že je kompetentní najít vlastní řešení, a v tom jej také podporujeme. Tam, kde ubíráme kompetence, tam chybí druhému i nám. Ukazujeme, že vždy máme možnost volby. Např. Člověk má možnost nebýt obětí. Respektujeme, že rodič je ten, kdo zná své dítě nejlépe. I rodiče, ale mohou ovládat různé obavy, a s těmi můžeme pomoci pracovat.

Objektivně pozorovat. Úkolem průvodce je nestranné pozorování, bez očekávání a předsudků. Odložit představy o dětech i o tom, jak by měly věci být a vnímat a přijímat dítě takové, jaké je.

Stanovovat a respektovat hranice. Úkolem dospělého i dítěte je naučit se stanovit si vlastní hranice a umět je sdělit druhým. Znát a respektovat hranice své i druhých lidí.

Stanovovat s dětmi pravidla. Společné soužití nám usnadňují společná pravidla. Jsme přesvědčení, že už malé děti jsou schopny se na tvorbě společných pravidel aktivně podílet a společně se na nich domlouvat. Pravidla, která děti spoluvytvářejí, lépe znají a spíše je dodržují, než ta, která jim byla dána shora. Pravidla si děti osvojují nejlépe prostřednictvím dobrých návyků. Jinak zůstávají ve formě pouhých pouček, které nefungují. Dospělí někdy příliš mluví a vysvětlují, jak jsou zvyklí ze světa dospělých. A mnohdy ani pravidla, která po dětech vyžadují, nežijí. Jsme přesvědčení o tom, že je třeba méně mluvit a vysvětlovat a více dětem naslouchat a inspirovat je vlastním životem a přístupem.

Sledovat čas.  Průvodce pomáhá dětem orientovat se v čase. Udává rytmus dne – určuje čas na společné aktivity,volnou hru, úklid, společné jídlo… Orientaci v ročním cyklu nám pomáhají rituály, slavnosti, témata i činnosti, kterým se v různých měsících a ročních obdobích věnujeme. Malé děti vnímají pouze cyklický čas, který je možné si představit jako rostoucí spirálu. Potřebují přiměřené tempo. Naším úkolem je zajistit bezpečí a být s dětmi v jejich tempu.

KONTAKTUJTE NÁS NEBO
ZAVOLEJTE (+420) 601 394 974

Provozovatel
Lesní mateřská škola Mraveneček z. ú.
Prostřední Lánov 247
543 41 Lánov

Adresa klubu
Luční ul.
543 01 Vrchlabí - Berlín

Linda Zelenková
(+420) 601 394 974
linda.zelenkova@gmail.com

IČO06132961

Bankovní spojení
Česká spořitelna: 4879853319/0800

Společnost je vedená u Krajského
soudu v Hradci Králové - 129 U.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů pro Lesní mateřskou školu Mraveneček je Frank Bold Advisory, s.r.o., IČO 282 79 026, se sídlem Údolní 567/33, 602 00 Brno, tel. +420 545 213 975, poverenec@fbadvisory.group, a jmenovanou osobou je Mgr. Jitka Kmošková.

Napište nám zprávu...

* = povinné údaje